Numerická simulace vibrací leteckého profilu indukovaných turbulentním prouděním

  • Date:
  • Time: 14:00 - 15:30
  • Address:
    Sokolovská 83, Praha
  • Room: K3
  • Speaker: Feistauer Miloslav